Fram Centre research cooperation has a new webpage!

2. June 2020

Our new webpage is here ->https://ifram.framsenteret.no/

This webage will continue to exsist but will no longer be updated!

Minutes from the meeting of the research leader group march 2020

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 1/2020) - Mars 2020

2. April 2020

Vil du vite hva som skjer med forsknings finansiering i EU?

10. March 2020

Kurs ved UiT: H2020 Proposal Writing - Focus Impact

Forskningsrådet og UiT tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Tid og sted: 13.-14. mai ved campus Tromsø.


 

Kurs ved UiT: Horizon Europe: A practical insight

Forskningsrådet og UiT tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group i Tromsø 12. mai.


FLG agenda mars 2020

24. February 2020

Fra Norsk Forskningsrådet Webinarer om årets utlysninger for forskningsorganisasjoner !

19. February 2020

I mars skal  Forskningsrådet ha fire webinarer for søkere til årets utlysninger av Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Info om webinarer finner man her -> https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465B417545435C4578474A59/43455B437947405A4079494A514B71