KI_Hovedlogo1medTekst_transparent

Kystverket: Kurs i kartløsningen «Kystinfo»

Sted: Ny-Aalesund - Framsenteret 2. februar 2017, 09:00 - 13:00 (lunsj 13:00)

"KYSTINFO" er en kartløsning som alle kan benytte seg av. Her finner man mye interessant informasjon av både hav, kyst og landbasert interesse. Kystinfo er enkel i bruk, samtidig som bruksmulighetene er svært mange. Gjennom en halvdags presentasjon/kurs, får dere innblikk i de mulighetene som Kystinfo har og dere lærer hvordan man best mulig kan utnytte potensialet i løsningen. Verktøyet kan være nyttig i mange ulike sammenhenger og temaer som blir gjennomgått er:

  • Søkefunksjonalitet
  • Digitalisering/datafangst
  • Utskrift
  • Deling av kart
  • Egne data/kobling mot Geonorge
  • Bokmerker
  • +++

Kort informasjonsfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=D7xu_yCAV7M

(Merk: i YouTube filmen er det satt opp tid og oppmøtested for et tidligere møte)

Påmelding til: jo.aarseth@framsenteret.no innen 1. februar 2017