Research database

Project information
Keywords
Svalbardrein, Svalbard, barn, klima
Project title
SVALBARDREINEN - ET FAKTAEVENTYR, Den 10. barneboka i sakprosaserien om arktiske dyr, natur og klima
Year
2018
Project leader
Åshild Ønvik Pedersen
Geographical localization of the research project in decimal degrees (max 5 per project, ex. 70,662°N and 23,707°E)
79.004959, 17.666016
Participants

Boka ble til gjennom en nært samarbeid mellom forsker Åshild Ønvik Pedersen der hun formidler sin kunnskap om svalbardreinen for forfatter Kirsti Blom. Boka er gitt ut på Cappelen Damm forlag som har bidratt med grafisk utforming og uttrykk.

Flagship
Terrestrial
Summary of Results

 


 

Boka tar for seg livet til Svalbardreinen gjennom et år Svalbard. I boka, skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen, skildres den særegne og fascinerende svalbardreinens tilværelse gjennom et år, i kalde og frosne polarnetter og under varmen fra midnattssola. Boka er tilpasset unge lesere og er utgitt av Cappelen Damm, med støtte fra Norsk Polarinstitutt, Framsenteret og Svalbards Miljøvernfond.

Boka tilgjengelig gjør fagstoff om svalbardreinen som er en endemisk art som Norge har et spesielt forvaltningsansvar. Gjennom tekst og bilder formidler vi fagstoffet og tilgjengeliggjør det for målgruppen barn og unge. Boka har også fokus på den sårbare naturen på Svalbard og samspillet mellom artene som overvintrer på tundraen. Den fokuserer også de store omveltningene som økosystemet er utsatt for. Boka bidrar i så måte til å spre kunnskap om svalbardreinen og dens levemiljø som er viktig grunnlag vern av arter og økosystemer.

 

Bokas målgruppe er barn fra 4. til og med 7.klasse, men den kan med fordel leses av yngre barn og voksne sammen. Boka er faktabasert og ideell som ressursmateriale for skoler- og barnehager. Blom bruker selv bøkene aktivt i den «kulturelle skolesekken» som når tusenvis av barn hvert år. SVALBARDREINEN vil ha samme design, lengde og innbinding som de andre bøkene i serie («Søppelplasten i havet» er et unntak med tanke design).

 


 

Master and PhD-students involved in the project

no.

For the Management

not relevant

Published Results/Planned Publications

Kirsti Blom and Åshild Ønvi Pedersen. 2018. Svalbardreinen. 2018. Cappelen Damm.

Communicated Results

Boka SVALBARDREINEN ble lansert på FRAM onsdag (26.9), Svalbard museum torsdag 27. september og på Longyearbyen folkebibliotek lørdag 29. september. Fredag

28.09 besøkte vi både skolen (2-6, klasse i Hålen) og begge barnehagene. Boka består av tekst skrevet som fagprosa og omlag 65 bilder fra bl.a. flere lokale fotografer  illustrerer bok godt over de 82 sidene. Boka ble godt mottatt og skapte stort engasjement blant barn da vi besøkte skole og barnehager.

Boka er kjøpt inn av Norsk Kulturråd, noe som sikrer at alle landets bibliotek få tilgang den. Videre var den så populær at allerede ved lansering ble det trykket et nytt opp lag og det er bestemt at det skal lages lydbok av den.

For web-oppslag om boka se:

SMF:      https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/Nyheter/2018/09/lansering- av-boka-svalbardreinen/

FRAM:     https://framsenteret.no/2018/08/ny-bok-om-svalbardreinen/

NP:      http://www.npolar.no/no/nyheter/2018/09-25-lansering-av-boka-svalbardreinen.html

CAPPELEN DAMM: http://www.mynewsdesk.com/no/cappelen- damm/pressreleases/svalbardreinen-ny-bok-i-kirsti-bloms-polarbibiliotek-lansert-i- tromsoe-og-paa-svalbard-2723998

Interdisciplinary Cooperation

Boka er et godt eksempel på et tett samarbeid mellom en profesjonell formilder av sakprosa og en forsker. Det er den 9 boka i denne serien der Kirsti Blom samarbeider med FRAM forskere. I tillegg har hun utgitt, også sammen med FRAM forsker, ei bok om plast i havet.

Budget in accordance to results

FRAM sentere gav et betydelig bidrag til prosjektet. Midlene ble brukt til reiser/reisekostnader (møter mellom forfatter og forsker), forfatterhonorar, innkjøp av profesjonelle fotografier. Det er avlevert regnskapsrapport sammen med faktura.

Could results from the project be subject for any commercial utilization
Yes
If Yes

Bøkene er utgitt på et kommersielt forlag og de selges direkte fra forlaget. Forfatterne selger ikke bøker selv.

Conclusions

Prosjektet demonstrer nok en gang et suksessfullt samarbeid mellom Kirsti Blom og en FRAM forskere. Boka inngår i en serie der mange FRAM forskere tidligere har vært forfatter og har mottatt midler fra FRAM. Dette er en type prosjekt som viser faglig formidling på høyt nivå og det er mange arter / funksjonelle grupper som ennå ikke er skrevet om. Det ligger st stort potensiale for flere bøker i serien der FRAM forskere bidrar som forfattere.