Research database

Project information
Keywords
Formidling, bok for barn
Project title
Lemenboka
Year
2019
Project leader
Rolf A. Ims, UiT
Geographical localization of the research project in decimal degrees (max 5 per project, ex. 70,662°N and 23,707°E)
NA
Participants

Kirsti Blom, forfatter

Flagship
Terrestrial
Funding Source

Framsenteres terrestre flaggskip

 

Summary of Results

Boka "Lemen" er publisert på forlaget Cappelen Damm med Kirsti Blom og Rolf A. Ims som forfattere. Den er skrevet for barn i 4.-7. klassetrinn og omhandler lemenets biologi og sentrale funksjoner i nordlige økosystemer, samt hvordan dette påvirkes av klimaendringene i fjellet og i Arktis. Bokas omslag bærer både Framsenterets  og COATs logoer.  Boka er innkjøpt av kulturrådet og blir månedens bok i Bokklubben i februar 2019. To opplag er allerede utsolgt og et 3. opplag er nå i trykken.

Master and PhD-students involved in the project

NA

For the Management

NA

Published Results/Planned Publications

Blom, K & Ims, R.A. 2019. Lemen. Cappelen Damm, Oslo, ISBN 978-82-02-63900-6.

Communicated Results

Det er boklansering i Lysgården på Frammsenteret onsdag 11. desember.  

Interdisciplinary Cooperation

NA

Budget in accordance to results

Budsjett er brukt i forhold til planen. Pr. 20. november gjenstår et mindre beløp som skal brukes til planlegging og gjennomføring av boklanseringen 11. desember.

Could results from the project be subject for any commercial utilization
Yes
If Yes

Boka er publisert av et kommersielt forlag som innebærer inntekter til forlag, og honorarer til fotografer og forfattere.

Conclusions

Boka er skrevet og publisert i henhold til planene.