Kontorbilde-ute

NFR: Nå kan du ta Horizon2020 kurs "hjemme" på ditt eget kontor

22. August 2017

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr NFR tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i NFRs kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.

Mer informasjon

Skjærpiplerke_650x691

2. juni 10:00 - 12:00, Ny-Aalesund, Framsenteret

NFR: Dialog- og informasjonsmøte på Framsenteret om EØS-forskningssamarbeidsprogrammer og EØS midler tilgjengelig

27. April 2017

NFR sin presentasjon

Innhold:

  • Erfaringene fra denne runden med tildelinger 
  • Fremtidens programmer
  • Spørsmål knyttet til institusjonenes bruk av andre typer EØS-midler enn forskningsprosjekt
  • Mulighetene for å bruke nettverk fra EØS-prosjektene i H2020-samarbeid
  • Annet

Påmelding fortløpende til Jo Aarseth (jo.aarseth@framsenteret.no)

Kvitunge4 (3)_640x418

Frist 24. mai 2017

NFR: Forskning på forskningskommunikasjon (FORSKKOMM)

29. March 2017

Mål for programmet: God dialog mellom forskning og samfunn er et viktig premiss for et moderne demokrati. Det er derfor et behov for å legge til rette for at samfunnet kan engasjere seg i forskning på en meningsfull måte.

 

Makro på hytta (8)

Søknadsfrist 15. februar 2017 / Deadline: 15th of February 2017

Arktis 2030 - Midler til arktiske miljøvernprosjekter / Funding for projects on protecting the arctic environment

2. January 2017

Klima- og miljødepartementet lyser ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 - arktiske miljøvernprosjekter, etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Prosjekter relatert til hav prioriteres.  

Full utlysning / Call (not availabe in english)

Fiskebåt og spekkhogger_1421x800

Frist: 7. september 2016

NFR: 40 millioner kroner til fri klimaforskning (KLIMAFORSK)

2. August 2016
Spekkis

Søknadsfrist: 1. juni 2016

Støtte til marin forskning for 2017: HAV-gruppen Nordisk Ministerråd

29. April 2016

Denne utlsyningen passer svært godt for mange aktiviteter i flaggskipene i Framsenteret.

Les nærmere om utlysningen her: Nordisk Ministerråd - HAV 2017

Fjæra6

NFR - synteserapport

Norsk Miljøforskning mot 2015

22. April 2016

Programmet Miljø 2015 i NFR har finansiert 138 forskningsprosjekter i perioden 2007-2015. Nå er resultater fra prosjektene sammenstilt i en synteserapport , «Norsk miljøforskning mot 2015». Flere sentrale forskere i flaggskipene i Framsenteret har bidratt betydelig til rapporten. I tillegg har flere prosjekter i flaggskipene blitt utvidet gjennom tildelinger i Miljø 2015. Det er flott å registrere at flaggskipene og medlemsinstitusjonene i Framsenteret er en viktig bidragsyter til norsk miljøforskning.