Acknowledgements in publications partly or wholly financed by the Fram Centre research cooperation

19. November 2019

All publications which are partly or wholly financed by the Fram Centre Flagship cooperation should acknowledge the financing in the publications with the following sentence

“This work was partially/wholly financed by the Fram Center flagship XX grant nr xx”

You can down load it here if needed!

Flagship reporting template 2019

16. September 2019

Guidelines for flagship management (in Norwegian)

6. May 2015

i tillegg til dokumentet er det tilføyet etter FLG møte høsten 2019 følgende (hoveddokument vil blir oppdatert snarlig)

Vedtak: Når det sendes prosjektforslag til KLD innen 15. januar hvert år skal det sendes ut en epost til alle prosjektsøkere der det vises til innstilte prosjekter og prioriteringer. Det skal informeres om hvilke prosjekter som faller fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen. Web lenke http://www.ifram.no/important-documents-for-the-flagships.348127.en.html til klageprosedyre skal også vises til med klagefrist på 2 uker, og svarfrist 2 uker etter at klage er mottatt.