FLG Agenda 3 mai 2018 (1/2018)

Items for discussion at the next research leader meeting

FLG møte 3. mai 2018 10:00 – 14:00

Sted : Ny-Aalesund, Framsenteret,

Agenda

 1. Status i flaggskipene
 • Tidsfrister tildelingsbrev
 • Synspunkter på språkbruk (norsk/engelsk) i flaggskipene
 • Resultat av flaggskip deltager undersøkelse
 • Utvidet presentasjon fra MIKON, Miljøgifter og Fjord og kyst
 1. Status «Satsing på plast i havet»
 2. Insentivmidler 2018
 • Orientering om tildeling i 2018 (ser oversikt vedlagt vedlegg 1)
 • Midler tilgjengelig i 2019
 1. Nature/Framkonferanse 2020 (ser egne saksdokumenter vedlagt vedlegg 2)
 2. Samfunnsvitenskapelig forskning i Framsenteret - Orientering fra arbeidsgruppe.
 3. Bruker dialog – planlagt aktivitet.
 4. Orientering fra formidlingskoordinator
 5. Eventuelt
 6. Neste møte - dato