Ansatt admin info

Her samle vi nyttig lenker til intern bruk

Faktura informasjon

Skal du fakturere oss for varer eller tjenester, send faktura elektronisk i elektroniske fakturaer i standardformatet EHF. Vårt organisasjonsnummer (elektronisk ID) er:  970 975 837

Ved spørsmål ta kontakt via: okonomi@framsenteret.no

Kurs og konferanse

Framsenteret er en internasjonal møteplass. Vårt konferansesenter inneholder møte- og konferansefasiliteter i flere størrelser. Utleie av lokalene er forbeholdt Framsenterets medlemmer, leietakere og samarbeidspartnere.

Kontakt:

Alle henvendelser i forbindelse med møter og konferanser rettes skriftlig til

booking@framsenteret.no

Admin.

..

 

Sosiale media

Facebook https://www.facebook.com/Framsenteret/

Twitter https://twitter.com/framcentre?lang=en

Instagram  https://www.instagram.com/framogram/?hl=en

Grunnlegende dokumenter 

Etablerings dokument -> finns på framsenter a/s felles-> Framsenter AS felles docs