Midler til utvikling av gjennomgående aktiviteter ved Framsenteret for 2020

Activities across the flagships

Midler til utvikling av gjennomgående aktiviteter ved Framsenteret for 2020

(for more info in English please contact kd@framsenteret.no)

Med forbehold om tildeling fra Klima- og miljødepartementet lyser Framsenteret ut inntil NOK 1 000 000 til gjennomgående aktiviteter ved Framsenteret for 2020:

 1. Utdanning og forskerutdanning, herunder;
 • Støtte til planlegging/oppstart av forskerskoler
 • Støtte til styrking/planlegging/oppstart av studieprogrammer/studieretninger/ sommerskoler ved utdanningsinstitusjoner
 • Bidrag fra Framsenterets flaggskip til utdanning/undervisning av Bachelor-, Master- og PhD- studenter innenfor temaer som er relevante for flaggskipene

 

 1. Utvikling av tverrfaglige perspektiver og metoder, herunder;
 • Prosjekter som fremmer integrering av resultater, metoder og perspektiver fra ulike fagretninger og disipliner i flaggskipene
 • Kartlegging av muligheter for og utvikling av ny og miljøvennlig teknologi for forskning og overvåking
 • Utvikling av modeller eller analyserammeverk for tverrfaglige analyser

 

Prosjekter som kobler samfunnsvitenskap og naturvitenskap vil prioriteres. Det vil også være en fordel om prosjektene spenner over så mange flaggskip som mulig.

Søknaden skal utformes etter vedlagte mal (se under) og sendes forskningskoordinator ved Framsenteret, Kathryn A Donnelly (kd@framsenteret.no) og leder for FLG ved Framsenteret, Eldbjørg Sofie Heimstad (esh@nilu.no), senest 2 desember 2019.

 

Mal for søknad om midler til utvikling av gjennomgående aktiviteter ved Framsenteret for 2020

Søknadslengde: Maksimum seks A4 sider (+ budsjett og vedlegg), font: Minimum 10.

Søknaden inneholde informasjon om følgende:

 

 1. Prosjektets/aktivitetens tittel
 1. Beskrivelse av prosjektet/aktiviteten med målsetning og arbeidsplan
 1. Prosjektleder(e)/institusjon
 1. Administrativt ansvarlig i ledende institusjon (navn, mail)
 1. Institusjoner i Framsenteret inkl. kontaktperson(er)
 1. Flaggskip involvert/berørt
 1. Internasjonale/andre nasjonale partnere
 1. Relevans i forhold til utlysningskriteriene og satsingsområder i Framsenteret/flaggskip
 1. Omsøkt beløp inkludert budsjett (spesifisert på aktiviteter/institusjoner/institusjonenes egeninnsats)

 

For mer informasjon, kontakt;

Dr. Kathryn A Donnelly

Forskningskoordinator

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Framsenteret

Tromsø

 

Mob. +47 90851867

Epost/skype. kd@framsenteret.no