Kvitunge5_650x430

Informasjonsmøte med Svalbards miljøvernfond

Onsdag 30. november kl. 13:00, Sted: Møterom Nordsjeteen, Framsenteret

Til institusjoner tilknyttet FRAM-senteret og Tromsø Museum

Svalbards miljøvernfond skal avholde sitt styremøte i Tromsø 29-30. november. I den anledning ønsker styret å invitere institusjonene på FRAM-senteret og Tromsø Museum til et møte.

Program:

  • Informasjon om Svalbards miljøvernfond
  • Spørsmål/diskusjon
  • Presentasjon av foreløpige resultater fra prosjekter støttet av fondet. (Prosjektansvarlige ved NIVA, NP, NIKU og Akvaplan-NIVA er kontaktet).  

Fint om dere kan videreformidle invitasjonen til aktuelle personer.

Vel møtt!