Innstilte prosjekter for finansiering i 2020 - Arctic Ocean

Flaggskipsledelsen har gått gjennom årets prosjektsøknader og laget et forslag til prosjekter og budsjett som er sendt til KLD i dag (se tabell under). Det har som vanlig kommet inn flere gode prosjektforslag enn det vi regner med å kunne få fullfinansiert av KLD. I tråd med tidligere praksis har vi gitt høyest prioritet til allerede igangsatte flerårige prosjekter. Nye flerårige prosjektforslag som innstilles for begrenset støtte fra og med 2020 vil kunne få økt finansiering og/eller forlenget prosjektperioden i forhold til innsendt prosjektforslag i de kommende årene, forutsatt tilstrekkelige overordnede rammer og tilfredsstillende framdrift i prosjektet.

Prosjektnr

Prosjekttittel

PI -institusjon

Budsjettforslag

518

Physical drivers of ice algal HOTspots in a changing Arctic Ocean (PHOTA)

NP

700000

502

Automatic Multisensor remote sensing for Sea Ice Characterization (AMUSIC)

UiT

100000

446

Automised Large-scale Sea Ice Mapping (ALSIM)

UiT

900000

524

Long-term variability and trends in the Atlantic Water inflow region (A-TWAIN)

NP

100000

444

Mesoscale modeling of ice, ocean and ecology of the Arctic Ocean (AOmod)

NP

900000

428

Barents Sea harp seals in a changing Arctic (BSharpseals)

HI

900000

512

Ice-Free Arctic Ocean: Dead end or new opportunities (FADE)

UNIS

500000

486

Delivering policy-relevant knowledge about past and projected change, risk and safety of maritime activities around Svalbard (PRISMAS)

UiT

500000

447

Assessing the implications of a global treaty on marine  biodiversity (BBNJ-II)

UiT

870000

537

Implementation, Compliance and Enforcement of the Polar Code (PolarICE)

NORCE

900000

500

Long-term modelling and simulation of vessel icing in the Arctic Ocean using high resolution reanalysis data: Climatology and risk analysis. (Vesselice)

SINTEF

450000

503

Remote Environmental Monitoring workshop

SINTEF

40000

487

AMINOR - Advanced Environmental Studies in the North: A research school

UiT

0

 

Flaggskip Polhavet - administrasjon og formidling

NP

350000

 

3 % av 2019-bevilgningen for Polhavet til satsningen Plast i Arktis

Plast i Arktis

193500

 

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila "Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre" på lenke Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre updated 2019.pdf