Innstilte prosjekter for finansiering i 2020 - Miljøgifter

Dette info finns også i pdf formatt Innstilte prosjekter for finansiering 2020- flaggskipet Miljøgifter (002).pdf

Søknadsvurdering flaggskipet Miljøgifter 2020

Flaggskipledelsen mottok 19 søknader for 2020 prosjekter innen søknadsfristen 15. november 2019. Prosjektforslagene utgjorde tilsammen et totalbudsjett på vel 9.8 millioner kroner.

Fem søknader uten kvalitetssikring fikk to evalueringer hver av to eksterne eksperter. Alle, inkludert pågående, søknader gjennomgikk en evaluering av ledergruppen bestående av leder (Heimstad), nestleder (Sagerup) og temapakkeledere Sandanger (UiT/NILU), Gabrielsen (NP), Bustnes (NINA), Jensen (DSA) og Normann (NOFIMA). Habilitet i prosessen ble ivaretatt ved at ingen evaluerte søknader der de selv eller nær familie deltok.

Det ble gitt en karakter utfra samlet vurdering av kriterier som foreligger i dokumentet «Retningslinjer for flaggskipledelse» som vitenskapelig kvalitet, relevans til program og arbeidspakker, relevans for forvaltning, samarbeid og internasjonalt samarbeid, formidling, utdanning, og som spesifisert i utlysningstekst. Hver og en i ledergruppen ga sin uttalelse på hver søknad etterfulgt av diskusjon og oppsummering. For prosjekter uten kvalitetssikring i bunn så ble den interne vurderingen sammenstilt med ekstern evaluering før endelig innstilling. Pilotprosjekter med øvre ramme 250 KNOK ble kun vurdert av den interne ledergruppen i tråd med evaleringsprosedyre for insentivmidler på Framsenteret.

Listen med prosjekter nedenfor er gitt i prioritert rekkefølge, som medfører at de nederste prosjektene kan falle fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen fra KLD.

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila "Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre" på lenke Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre updated 2019.pdf

Prioritert rekkefølge av innstilte prosjekter i flaggskipet Miljøgifter for 2020.

 

Nr

Prosjektnavn

Prosjektleder

Innstilt beløp (NOK)

 

Ongoing projects

 

 

440

Development, evaluation, and application of a bioaccumulation model for organic contaminants in Arctic seabirds (year 3)

NILU (Krogseth)

480000

441

Impacts of environmental contaminants and natural stressors on northern raptors: RAPTOR.  Ongoing

NINA (Bustnes)

350000

442

Evaluating the significance of spatial variability and body mass index (BMI) for human concentrations of persistent organic pollutants (POPs) in northern areas (year 3)

UiT/NILU (Nøst/Krogseth)

324000

448

Multi-stress relationships in seabird populations. Ongoing

NINA Bustnes

800000

481

Screening for Emerging Arctic health Risks to Circumpolar Human populations (SEARCH) (year 2)

NILU (Warner)

500000

522

ARctic CHarr Super Male quest (ARCHAiSM) (year 2)

NIVA (d'Auriac)

400000

 

New projects

 

 

 

Programme Plastic in Arctic (~3 % of total budget)

Decision of FLG and Fram Centre meeting

258000

462

Cellular responses to contaminant exposure in marine mammals from the Arctic (1 of 3 years)

NP (Routti)

600000

534

PharmArctic - Sources, effects and mitigation alternatives for pharmaceuticals in the marine environment around the settlements of Svalbard - a transdisciplinary approach. (1 year)

SINTEF (Øverjordet)

500000

468

Innovative Training Network on per and polyfluorinated alkyl substances towards the Future Of Research - The Norwegian Arctic link (PERFORCE-North). (1 of 3 years)

NILU (Herzke)

450000

475

Uptake of terrestrially-derived legacy POPs in Arctic coastal food-webs (IcePOPs). (1 year)

NIVA (McGovern)

450000

464

NORM in Norwegian marine areas. (1 year)

DSA (Jensen)

250000

532

An Arctic risk governance regime for multiple stressors: the case of interaction between climate change and hazardous chemicals’ (ARIGO) (2018-2020). (1 year)

NIVA (Karlsson)

500000

508

Local sources and effect-based monitoring of new anthropogenic organic pollutants in the Arctic – building knowledge to reduce human footprint in the Arctic environment (POLARTRACE). (1 year)

NILU (Halse)

450000

472

Mercury in the Barents region – a review of terrestrial sources, river fluxes, and environmental effects. (1 year)

NIVA (Braaten)

250000

490

AMINOR - Advanced Environmental Studies in the North: A research school for the integration of monitoring, science & management.

UiT, NINA, NP, HI

40000

 

Adminstration, Evaluation, New updated science plan

 

 

 

Updating scientific plan for 2021-2025, Meetings/workshops (stronger integration social sciences)

 

200000

 

Administration, coordination, external and internal evaluation

 

500000

 

Total budget in 2020 (i NOK)

 

7302000

 

Total budget excluded financing of ‘Plastic in Arctic’

 

7044000