Invitasjon, artikler i Fram Forum 2020

Fram Forum utgis en gang i året og skal formidle aktiviteten i Framsenteret til et internasjonalt og nasjonalt publikum. Publikasjonen, som er på engelsk, har eget ISSN-nummer og utgis både digitalt og på papir og på eget nettsted; framforum.com. I 2020 er det klar for niende utgaven

Fram Forum utgis en gang i året og skal formidle aktiviteten i Framsenteret til et internasjonalt og nasjonalt publikum. Publikasjonen, som er på engelsk, har eget ISSN-nummer og utgis både digitalt og på papir og på eget nettsted; framforum.com. I 2020 er det klar for niende utgaven.

Innholdsmessig er magasinet oppdelt i følgende stoffkategorier:

 

  • Research Notes
  • Education
  • Outreach
  • In brief
  • Retrospectice
  • Editorial
  • Profile

 

 

Viktige datoer

 

  • Frist forslag til artikler 2020-utgaven: Mandag 30. september 2019.
  • Planlagt utgivelse 2020-utgaven (papir og digital): Uke 11 2020
  • Frist ferdige artikler: 10. desember 2019.

 

 

Forslagene må inneholde følgende:

 

Arbeidstittel.

Kort beskrivelse av innhold.

Relevans til Framsenterets forskningsportefølje (flaggskip/programmer)

Kort beskrivelse av forslag til foto/illustrasjoner/grafiske elementer.

Forfatter(e) og institusjoner.

 

Prioriteringer

 

Vi gjør oppmerksom på atvi prioriterer de artiklene som har sitt utgangspunkt i forskning gjort innenfor eller i forbindelse med flaggskipene/forskningsprogrammene i Framsenteret.

 

Språk og korrektur

 

Artiklene kan skrives på engelsk eller norsk. Norske artikler vil bli oversatt til engelsk, i samråd med forfatter.

Det gjøres oppmerksom på at siste korrekturrunde må gjøres både i word og pdf. Dette på grunn av at korrektur i wordformatet fungerer som grunnlag for nettutgaven.

 

Antatte forslag

 

Forfatter/institusjoner som har fått antatte(e) forslag vil få beskjed om dette senest tirsdag 15. oktober.

 

 

Krysspublisering

 

Framsenteret AS, som utgiver, forbeholder seg retten til å publisere ferdige artikler på egne kanaler, medlemsinstitusjoners kanaler og i publikasjoner som Framsenteret har samarbeid med.

Pr. i dag har vi et samarbeid med:

forskning.no

Science Norway (forskning.no lanserer ny engelsk utgave høsten 2020)

The Independent Barents Observer

Journal for North Atlantic and the Arctic

 

 

Redaksjonskomite for Fram Forum 2020 består av

 

Eva Therese Jenssen, UNIS

Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

Christine F. Solbakken, NILU Norsk institutt for luftforskning

Cathrine Henhaug, NINA Norsk institutt for naturforskning

Ellen Kathrine Bludd, UiT Norges arktiske universitet

Oppnevnt medlem fra forskningsledergruppa i Framsenteret

Janet Holmén (redaktør)

Helge M. Markusson, Framsenteret (adm. redaktør)

Komitearbeidet ledes av undertegnede

 

Forslag kan sendes til helge.markusson@framsenteret.no eller til medlemmer av redaksjonskomiteen innen 30. september 2020.

 

Med vennlig hilsen