Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning - Forskningsrådet

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen: reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Dere kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere tidspunkt, enten gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020 eller tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysning med søknadsfrist 18. november 2020 (kommer). Vi åpner for aktiviteter for mer langsiktig mobilisering til søknadsfrister i 2021.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer-til-forskning/