Skjærpiplerke_650x691

NFR: Dialog- og informasjonsmøte på Framsenteret om EØS-forskningssamarbeidsprogrammer og EØS midler tilgjengelig

2. juni 10:00 - 12:00, Ny-Aalesund, Framsenteret

NFR sin presentasjon

Innhold:

  • Erfaringene fra denne runden med tildelinger 
  • Fremtidens programmer
  • Spørsmål knyttet til institusjonenes bruk av andre typer EØS-midler enn forskningsprosjekt
  • Mulighetene for å bruke nettverk fra EØS-prosjektene i H2020-samarbeid
  • Annet

Påmelding fortløpende til Jo Aarseth (jo.aarseth@framsenteret.no)