Minutes from the meeting of the research leader group march 2020

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 1/2020) - Mars 2020

2. April 2020

FLG agenda mars 2020

24. February 2020

Minutes from the meeting of the research leader group september 2019

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 2/2019) - September 2019

6. October 2019

Minutes of the research leader group April 2019

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 1/2019) - april 2019

9. May 2019

Minutes from the meeting of the research leader group

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 2/2018) - sept 2018

17. October 2018

Refereat fra Forskningsleder grupper finner man her -> Referat på Framsenterets FLG Høst 2018 26-0-2018_endelig.pdf

Report in Norwegian from the Research Leader Group

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte (FLG 1/2018) - mai 2018

15. May 2018

Referat fra FLG møte 3 mai 2018  Referat FLG møte 3 mai 2018 FLG12018_KAD_AE.pdf

Vedlegg i brødtekst

Items for discussion at the next research leader meeting

FLG Agenda 3 mai 2018 (1/2018)

25. April 2018

Referat fra Forsknings Leder Gruppe møte - november 2017

22. February 2018

Referat fra siste møte i Forsknings Leder Gruppe i November 2017