Utlysning av prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip Polhavet for 2019/Flagship call for Arctic Ocean 2019

Frist: 23:59:59, 1. November 2018 / Deadline: 1st. of November 2018

Det inviteres med dette til å søke om prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip Polhavet for 2019.
Alle prosjektforslag skal bygge på flaggskipets vitenskapelige program, "Scientific programme 2016-2020 for the Flagship «Sea Ice in the Arctic Ocean, Technology and Governance»", se "Scientific program". Søknaden sendes inn elektronisk ved å gå inn på "Flagships and Funding" og "Send proposal for 2019". Søknader om nye prosjekter må ta utgangspunkt i kravene i dette programmet. På flere av de faglige temaene i Polhavet er det pågående, flerårige prosjekter som ønskes videreført med henvisning til de respektive prosjektplanene.

Utfyllende Informasjon