Utlysning av prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip Polhavet for 2020/Flagship call for Arctic Ocean 2020

Frist: 23:59:59, 15. November 2019 / Deadline: 15th. of November 2019

Det inviteres med dette til å søke om prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip Polhavet for 2020.
Alle prosjektforslag skal bygge på flaggskipets vitenskapelige program, "Scientific programme 2016-2020 for the Flagship «Sea Ice in the Arctic Ocean, Technology and Governance»", se "Scientific program". Søknaden sendes inn elektronisk ved å gå inn på "Flagships and Funding" og "Proposal submission for funding in 2020". Søknader om nye prosjekter må ta utgangspunkt i kravene i dette programmet. På flere av de faglige temaene i Polhavet er det pågående, flerårige prosjekter som ønskes videreført med henvisning til de respektive prosjektplanene.

Utfyllende Info Utlysning av prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip Polhavet for 2020.pdfformasjon