Vil du vite hva som skjer med forsknings finansiering i EU?

Kurs ved UiT: H2020 Proposal Writing - Focus Impact

Forskningsrådet og UiT tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Tid og sted: 13.-14. mai ved campus Tromsø.


 

Kurs ved UiT: Horizon Europe: A practical insight

Forskningsrådet og UiT tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group i Tromsø 12. mai.